SmartDog testaus

17.10.2022

SmartDog testaus on avannut minulle oven koirien luonteisiin syvemmällä tasolla. Olen niiden avulla oppinut ymmärtämään koirien luonteiden monimuotoisuuden ja mitä erilaisia persoonallisuuspiirteitä on voitu tieteellisin menetelmin todistaa koirilla olevan. Kasvattajana nämä piirteet on tärkeää tunnistaa omissa mahdollisissa jalostuskoirissaan. Testaus on auttanut myös arvioimaan, kuinka olen onnistunut tavoitteissani.

Enska SmartDog kognitio testiä suorittamassa
Enska SmartDog kognitio testiä suorittamassa

Kuka minä olen

Ensin muutama sananen omista taustoistani. Olen syntynyt koiraperheeseen ja itse kasvattanut koiria vuodesta 2010. Koirien kasvattajana koen että minulla on suuri vastuu tehdä parhaani tämän rodun elinvoiman, luonteen ja terveen rakenteen ylläpitämisessä. Omien taitojen kehittäminen on tässä keskiössä.

Kiinnostuimme äitini Satun kanssa SmartDOG testeistä jo vuosia sitten. Ensimmäiset yhteiset koiramme on testattu jo vuonna 2017. Silloin järjestimme POP Up testin tänne Kajaaniin minun kotiini. Autotalli toimi silloin testauspaikkana. Mukaan saatiin innostumaan myös meidän omia kasvatteja. Tähän mennessä koiramme ja kasvatteja on testattu useita kymmeniä.

SmartDOG testaus

SmartDog testissä testataan koiran kognitiivisia ominaisuusia. Testit perustuvat uusimpaan tutkittuun tietoon ja niillä mitataan mm. koiran kykyä lukea ihmisen eleitä, ongelmanratkaisutapaa, sinnikkyyttä, itsehillintää, muistia ja loogista päättelykykyä. Testejä on olemassa hiukan erilaisia, mm. pentutesti, kognitiotesti jne. Testistä saa laajan raportin ja pääsyn tietokantaan, missä voi verrata oman koiran tuloksia muiden saman rotuisten tuloksiin. Kirjautumalla tietokantaan saa näkyville myös erilaisia kaavioita, joka on kiva lisäapu vertailun tueksi.

Itselläni kesti vähä aikaa hahmottaa, mitä oman koiran tulokset tarkoittavat ja miten hyödynnän tiedon. Tässä auttoi eteenpäin se, kun aloin hahmottamaan itselleni ns. rodun ihanneprofiilia, eli millainen tulos olisi mielestäni tälle rodulle se kaikkein toivottavin. Kun omia koiria ja kasvatteja on testattu useampia, alkoi tietotaito arvioida testituloksia ja niiden hyötykäyttö kasvatuksen tueksi myös lisääntyä. Tähän haluan kuitenkin kertoa, että raportit ovat hyvin selkokielisiä ja niissä tulokset on kerrottu niin, että myös ensikertaa testin käyvät omistajat ovat kokeneet saavansa paljon selkeää tietoa koiransa ominaisuuksista. Itse toki katson asiaa vielä laajemmasta näkövinkkelistä, kun arvioin tuloksia kasvattajana.

Mitä testaaminen on antanut minulle

Itse kiinnostuin testeistä siksi, koska olen pohjattoman kiinnostunut tämän ihanan rotumme luonteesta. Minulle on tärkeää ensinnäkin tuntea omat koirani mahdollisimman tarkasti (luonne ja persoonallisuus sekä käyttäytyminen). Näiden tietojen keräämiseen omasta koirastaan on olemassa monia keinoja, mitä kasvattaja voi tehdä itsekseen (niihin menetelmiin ei nyt perehdytä tässä tekstissä), mutta pidän tärkeänä myös virallisia testejä joissa on puolueeton testaaja testaamassa koiran ominaisuuksia. Joskus koira, jonka luulet tuntevasi jo melko hyvin, voi käyttäytyä joissain testitilanteissa yllättävälläkin tavalla. Vaikka itse tunnistaisin, mitä piirteitä koirastani löytyy, testi auttaa mittaamaan sen, kuinka vahvasti ominaisuus on koiralla. Esimerkiksi tunnistan kyllä, osaako koira lukea käsieleitäni, mutta testi auttaa näkemään, lukeeko koira eleitä heikosti, hyvin vai erinomaisesti. Tulokset on testissä ilmoitettu niin, että niitä voi verrata keskenään, kuten onnistumisprosenttina tai kuinka kauan koiralla menee tehtävän ratkaisuun. Näin saa paljon tarkemman kuvan, miten vahvana tietyt ominaisuudet koirassani tulevat esille. Tulosten kehittymistä on myös siksi helppo seurata sukupolvi toisensa jälkeen.

SmartDog testissä testataan ominaisuuksia ja personallisuuden piirteitä, joiden on tieteellisin tutkimuksin todettu koirassa olevan ja jotka ovat perinnöllisiä ominaisuuksia. Kun näin hieno työkalu on olemassa, olen ottanut sen innolla käyttöön kasvatustyöni tueksi. Ja tätä se nimenomaan on ollut. Testauksen lisäksi olen teettänyt kasvateilleni luonnekyselyn, jotta myös perheen oma kokemus koiran käyttäytymistä arjessa tulee kuulluksi. Kokonaiskuva koiran luonteesta ei tule pelkästään mistään yhdestä testistä, oli kyse mistä luonnetta mittaavasta testistä hyvänsä, vaan myös oma kokemus koiran luonteesta käytännössä on tärkeää.

Aluksi laajin testi saattaa kuulostaa hintavalta, mutta kun näin näyttelyharrastajana mietin paljonko rahaa menee esimerkiksi jo yhteen näyttelyreissuun tai koko vuoden näyttelykäynteihin, ei hinta kuulostaan enää isolta, ja vastineeksi saa paljon lisää tietoa koirastaan.

Ihanneprofiili

Itselläni on mielessä ihanneprofiili, jollainen rodun yksilön on hyvä olla. Testissä tulee hyvin esiin tiettyjä persoonan ominaisuuksia ja tulokset ovat myös vertailukelpoisia keskenään. Minulla on aina tavoitteena pentueessa tietynlainen luonne, ja testaamalla vanhemmat (tavoitteena olisi testata ainakin toinen vanhemmista) sekä kasvattejani, tiedän miten hyvin olen onnistunut tavoitteissani.

Toivottavin tulos omalle koiralle olisi:

 • saapuu testitilaan rohkeasti ja suhtautuu ohjaajaan pelottomasti sekä tutustuu tilaan uteliaasti
 • ei arastele testitilanteessa käytettyä rekvisiittaa
 • omaa hyvän tai erinomaisen itsehillinnän
 • osaa lukea ihmisen eleitä hyvin tai erinomaisesti
 • ratkaisee tilaan liittyvän ongelman nopeasti
 • innostuu leikkimään ohjaajan kanssa
 • pitää myös ruokapalkkaa suuressa arvossa (ts. palkkaantuu hyvin myös ruuasta)
 • motivaatio pysyy korkealla koko testin ajan ja koira jaksaa keskittyä tehtäviin (ei hylkää niitä)
 • enemmän ihmiseen suuntautuva, kuin itsenäinen ongelmanratkaisija (ei tarvitse olla täysin ihmiseen
 • tukeutuva ongelmanratkaisija
 • hyvä tai erinomainen muisti
 • on aktiivisuustasoltaan aktiivinen

olisin myös iloinen jos: 

 • koira omaa myös loogista päättelykykyä
 • koira osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen tehtävän, tai oppii sen

Testissä en toivo esiin tulevan:

 • piippaamista tai mitään muutakaan ylimääräistä ääntelyä
 • arkuutta
 • liiallista tunnollisuutta

jne. tässä pääpiirteittäin listattu tärkeimpiä asioita, mitä testituloksesta katson. Se millaista tulosta pidän ihanteellisena, on oma mielipiteeni ja voi poiketa jonkun toisen tavoitteista. Näitäkin asioita voisi avata vielä enemmän, mutta niistä lisää sitten mahdollisesti toisessa artikkelissa.

Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus ohjenuorana

Kokkerin alkuperäistä käyttötarkoitusta kunnioittaen, siitä tulee myös löytyä tietynlaisia asioita luonteesta, jotta se voisi toimia käyttötarkoituksessaan. Toki tämän lisäksi muitakin asioita, mutta yritän kasvattajana tehdä sen minkä pystyn jotta saisin kasvattini säilymään koirina, jotka noutavat riistaa, ovat halukaita hakemaan, ja joille oma ihminen on keskipiste, jonka kanssa koira on aina valmiina innokkaana tekemään asioita yhdessä. Koiralla tulee olla korkea motivaatio tehdä asioita ihmisen kanssa.

Tällä tavalla yritän kasvattajana pyrkiä kunnioittamaan rodun alkuperää, vaikka en käyttölinjaisia koiria kasvatakaan. Toivon, että kasvateiltani löytyy tiettyjä ominaisuuksia myös käyttöpuolelta. Näiden tiettyjen ominaisuuksien uskon myös tukevan sitä, että kokkerista on monipuoliseksi harrastuskoiraksi monenlaisiin harrastuksiin, mikä on oma tavoitteeni kasvatuksessa. Eli se, millaiset tavoitteet minulla on kasvattajana luonteen osalta, ei ole ristiriidassa alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa. Olen miettinyt tarkkaan sen, millaisia koiria pyrin kasvattamaan, mikä olisi kasvattamieni koirien rooli nyky-yhteiskunnassa, ja millaiselle kohderyhmälle kasvattamani koirat olisivat sopivia koiria. Näissä asioissa SmartDog testi on hyvä apuväline, ja toista samanlaista ei ole kehitetty.

Lisäkommenttina haluan sanoa, että rodun ihanneprofiili ja tavoitteeni kasvatuksessa ovat minun mielipide. Jokaisella kasvattajalla on omat painotuksensa niin luonteessa kuin muussakin kasvatuksessa, ja koen että se on yleensä vain rikkaus! Näin myös jokaiselle pentua etsivälle löytyy varmasti juuri se omalta tuntuva kasvattaja, jonka kasvatustyötä ja tavoitteita hän haluaa ostopäätöksellään myös tukea. Minusta pääasia on, että kasvatuksen tavoitteet on oikeasti mietitty itselleen selväksi.

E-pentueen pentutestit

Sanwindin E- pentue on ensimmäinen, jossa kaikki pentueen pennut ovat käyneet SmartDOG pentutestin ja myös pentueen molemmat vanhemmat on testattu kognitiotestillä. Pennut kävivät testissä omistajiensa kanssa ollessa n. 4-7kk ikäisiä. SmartDog testaajia löytyy ympäri Suomea ja asian otin esiin jo pentueilmoituksessa, jotta pennun ostajat ymmärsivät, mihin olivat sitoutumassa. Tällä kertaa maksajana testille toimin itse, sillä halusin koko pentueen käyvän testin. Sain siksi itselleni kaikkien pentujen testiraportit omaan tietokantaani sekä lopuksi vielä kokonaisraportin pentueesta, missä oli koko pentueen tulokset otettu tutkiskelun alle.

Jatkossa toivon, että mahdollisimman monet kasvatinomistajat jatkavat testeissä käyntiä, kuten niin moni kasvatinomistaja on tähän mennessäkin innostunut testissä käymään koiransa kanssa.

E- pentueen osalta testaaminen sujui hyvin. Omistajat suhtautuivat testiin menoon positiivisesti ja jokainen meni testiin sovitusti. Testin tulokset miellytti minua suuresti, ja pentue oli kokonaisuudessaan mielestäni hyvin onnistunut. Itse olin erityisen tyytyväinen pentujen avoimuuteen niin vierasta ihmistä sekä uutta tilaa kohtaan, korkeaan motivaatioon tehdä töitä, sekä hyvään itsehillintään ja sinnikkyyteen. Yksi pennuista oli sisaruksiinsa verrattuna hieman impulsiivinen, joten se tuli tässä ominaisuudessa enemmän isäänsä kuin emäänsä. Pentueen emä on varma suorittaja, jolla on hieno motivaatio ja erinomainen itsehillintä, mutta toivoisin siihen hiukan enemmän vauhtia tekemiseen välillä. Minusta isän puolelta sain pentuihin erityisesti rohkeampaa ja räjähtävämpää asennetta asioiden suorittamisessa, korkeaa energisyyttä ja sinnikkyyttä, mitä toivoinkin saavani. Tällä kertaa pentue siis onnistui näiden tulosten osalta aivan mahtavasti.

Ote testiraportista

Alla on ote minun pentueeni testiraportista. Kyseessä on testin alkusanat, jossa on lyhyesti kommentoitu testin eri osa-alueita kokonaisuudessaan. Testiraportin loppuosa on tarkempi, jossa jokainen testin osa-alue on käyty yksityiskohtaisemmin läpi, ja kerrottu vielä , mitä tulokset tarkoittavat ja mikä on yleensä koirien keskiverto tulos kyseisessä testin osa alueessa.

"Kokonaisarvio testin perusteella

E-pentueen koirat kävivät pentutestissä kesällä niin, että nuorin (Merlin) oli 4kk:n ikäinen ja vanhin (Valo) muutamaa päivää alle 7kk. Testaukset tapahtuivat neljässä eri paikassa neljän eri testaajan voimin. Oulussa testattiin kaksi pentua (Aava ja Valto) ja Helsingissä kolme (Kukkis, Leevi ja Valo).

Kaikki pennut olivat sosiaalisia ja reippaita ja tutustuivat uuteen tilaan aktiivisesti. Pennut olivat testissä rauhallisia ja pääsääntöisesti motivoituivat hyvin tai erinomaisesti sekä tehtävistä että myös makupaloista. Suurimmalle osalle myös leikkiminen oli hauskaa tai erittäin innostavaa. Lähes kaikki pennut keskittyivät testissä hyvin tai erinomaisesti. Pennuilla oli valtaosalla sylinteritestissä kohtuullinen tai hyvä itsehillintä. Kaikki pennut lukivat ihmisen eleitä hyvin tai erinomaisesti.

Mahdottomassa tehtävässä suurin osa pennuista oli yleisesti pentujen tapaan enemmän, tai jopa täysin, itsenäisiä. Poikkeavaa oli, että ainoastaan yksi pennuista jätti tehtävän kesken. Usein pennut eivät jaksa suorittaa koko kahden minuutin aikaa, mutta tämä pentue vaikuttaa harvinaisen pitkäjänteiseltä ja sinnikkäältä. Myös sosiaalisen oppimisen tehtävässä kaikki paitsi yksi pennuista vaikutti ymmärtävän ihmisen antaman esimerkin, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä."

Tässä minun kokemukseni SmartDog testaamisesta. Kokemukset ovat pelkästään positiivisia ja kasvattajana olen kokenut testin hyväksi lisäksi kasvattajan työkalupakkiin kasvattamisen tueksi. Lisätietoja testistä saa mm. yle areenasta Ymmärrä koiraasi ohjelmasta tai kirjasta Koirien käyttäytyminen ja persoonallisuus, kirjoittanut testin kehittänyt Katriina Tiira. Kannattaa tsekata myös testin kotisivut https://www.smartdog.fi/